Djelovanje hrvatskih arhitekata u inozemstvu odvijalo se, i još se uvijek odvija, divergentno, kako u prostornom, tako i u organizacijskom smislu. Izdvajanje teritorija afričkih i azijskih zemalja kao područja njegove konvergencije u bitnoj je mjeri rezultat vanjske politike socijalističke Jugoslavije vođene idejom nesvrstavanja. Istovremeno, riječ je o dinamičnoj platformi raznorodnih aktera na građevinskom tržištu mladih, netom emancipiranih nacija čijem očekivanom suverenom razvoju arhitektura nudi vizije s vlastitih pozicija. Karakter arhitektonskih praksi koje se pojavljuju unutar takve koncepcije Trećega svijeta stoga je izrazito heterogen. S ekonomskog je stajališta moguće diferencirati skalu od gospodarski značajnih, do sasvim individualnih poslovnih, pa i migracijskih poduhvata. Iz perspektive neposrednih radnih okolnosti najizraženija je opreka u mjestu izrade projekata pri čemu se određena dokumentacija izvozi iz hrvatskih biroa, dok druga nastaje temeljem višegodišnjeg rada u međunarodnom okruženju stručnjaka na samoj lokaciji.

Uvid u relevantne afričke i azijske radove hrvatskih arhitekata ostvaruje se kroz deset prikaza prostorno i sadržajno različitih tematskih cjelina. Pojedini prikazi dodatno se rasvjetljavaju kroz biblioteku publiciranog materijala, kolekciju arhitektonskih nacrta te prezentacije realizirane arhitekture u recentnom kontekstu. Sadržaj postava ujedno je i odraz varijabilnosti sadržane u prirodi njima pripadajućih modaliteta djelovanja.

Otvorenje izložbe i obilazak izložbe s autoricama održat će se u utorak, 7. rujna 2021. u 12 sati u Kneževoj palači.

Nositelj izložbe: Udruga Bacači sjenki

Partneri u realizaciji izložbe: Narodni muzej Zadar, Arhitektonski fakultet u Zagrebu, Društvo arhitekata Zagreba, Mars arhitektura

Kuratorice i autorice postava izložbe: Mojca Smode Cvitanović i Marina Smokvina


Mojca Smode Cvitanović arhitektica je poslijedoktorandica na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za teoriju i povijest arhitekture, Katedra za arhitektonsko projektiranje). Suradnica je znanstveno-istraživačkog projekta Atlas hrvatske arhitekture XX. stoljeća. Istraživački rad usmjerava u područje transfera struke i međunarodne diseminacije znanja u domeni arhitektonske profesije.

Marina Smokvina prakticirajuća je arhitektica i samostalna istraživačica. Osnivačica je ureda Mars arhitektura čija projektantska domena obuhvaća prostorne situacije različitih namjena i mjerila. U istraživačkom radu bavi se djelovanjem hrvatskih arhitektonskih i urbanističkih praksi u inozemnim relacijama.