Izgradnja i opremanje Kneževe palače (35.846.625,00 kn)

Predmet ovog elementa je rekonstrukcija i opremanje sklopa Kneževe palače, kako bi se osigurali temeljni infrastrukturni projekti za ostvarenje svrhe projekta. Realizacijom ovog elementa Kneževa palača će biti stavljena u adekvatnu funkciju, te će zadovoljiti potrebe za izložbenim prostorom, koncertnom i multimedijalnom dvoranom.

Kako bi se ovaj element projekta uspješno proveo, projektni tim koordinatora projekta raspisao je otvorene postupke javne nabave za odabir izvođača radova i stručni nadzor građenja. Radove na objektu izvodi tvrtka Ploter d.o.o., dok stručni nadzor provodi tvrtka Investinženjering d.o.o. Projektantski nadzor na projektu provodi AB FORUM d.o.o. U postupku je priprema nabave za opremanje Kneževe palače.

Jačanje kapaciteta za upravljanje kulturno turističkom destinacijom (44.000,00 kn)

Ovim elementom projekta nastoji se razviti sustav obrazovanja kojim će se dugoročno podići stupanj znanja i vještina potrebnih za razvoj kvalitetnih turističkih proizvoda i unaprjeđenje kulturno turističke ponude grada. Projektni partner, Sveučilište u Zadru, uz suradnju s cjelokupnim projektnim timom proveo je Prvu međunarodnu ljetnu školu kulturnog turizma kojom se osnažila suradnja i potakla razmjena iskustava između studenata i predavača u multikulturanom i multidisciplinarnom okruženju. Ljetna škola kulturnog turizma održala se od 24. – 29. kolovoza 2015. godine, a uz profesore Sveučilišta u Zadru, na ljetnoj školi predavali su eminentni znanstvenici s Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Università della Svizzera Italiana (USI) iz Lugana (Švicarska) te Univerze na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica iz Portoroža (Slovenija). Više informacija o ljetnoj školi dostupno je na http://cultourism-unizd.eu/o-ljetnoj-skoli/

Tržišno pozicioniranje Kneževe palače (635.000,00 kn)

Izradom marketing plana, kao i definiranjem vizualnog identiteta, signalistike i postava, Kneževu palaču želi se intenzivno uključiti u buduću turističku ponudu grada Zadra. U U ovom će se elementu izraditi marketing plan Kneževe palače, fotografije i promotivni video, kompletan vizualni identitet i knjižica priča (Zaboravljeni Zadar – neispričane priče“. Postupak provedbe natječaja za izradu vizualnog identiteta, signalistike i postava provest će Hrvatsko dizajnersko društvo u ime koordinatora projekta.

Promidžba i vidljivost (71.900,00 kn)

Korištenjem promidžbenih alata iz ovog elementa nastoji se kontinuirano upoznavati javnost s provedbom projekta i koristima koje će njegova uspješna realizacija imati. Na samom početku projekta održana je početna konferencija projekta, tijekom 2015. godine izrađena je web stranica projekta te promotivni materijali. Po završetku projekta, u rujnu 2016. godine, održat će se svečano otvorenje Kneževe palače.

Upravljanje projektom i administracija (1.202.126,00 kn)

Projektom upravlja projektni tim koji čine: voditelj projekta, pomoćnik voditelja projekta, stručnjak za javnu nabavu, pomoćnik za administrativne i financijske poslove, stručnjak za muzejske djelatnosti, stručnjak za promociju kulture, stručnjak za kulturni turizam te stručnjak za promociju turističke destinacije. U ovom elementu sadržan je i trošak vanjske revizije projekta.


Naziv nabave iz Plana nabave Predmet nabave Vrsta postupka
01. Nabava RC.1.1.05-0117/RAD1-za izgradnju Kneževe palače; Nabava radova Otvoreni
02. Nabava RC.1.1.05-0117/USL1-stručni nadzora građenja Nabava usluga Otvoreni
03. Nabava RC.1.1.05-0117/OPR1-za Kneževu palaču Nabava roba Otvoreni
04. Nabava RC.1.1.05-0117/OPR-prijenosna računala Nabava roba Bagatelna nabava
05. Nabava RC.1.1.05-0117/USL2- predavači za ljetnu školu Nabava usluga Bagatelna nabava
06. Nabava RC.1.1.05-0117/USL3-marketing ljetne škole Nabava usluga Bagatelna nabava
07. Nabava RC.1.1.05-0117/USL4-marketing plan Kneževe palače Nabava usluga Bagatelna nabava
08. Nabava RC.1.1.05-0117/USL5-vizualni identitet Kneževe palače Nabava usluga Natječaj
09. Nabava RC.1.1.05-0117/USL6-knjižice priča "Zaboravljeni Zadar" Nabava usluga Bagatelna nabava
10. Nabava RC.1.1.05-0117/USL7-video&foto Kneževe palače Nabava usluga Bagatelna nabava
11. Nabava RC.1.1.05-0117/USL8-catering Nabava usluga Bagatelna nabava
12. Nabava RC.1.1.05-0117/USL9-promidžbeni materijali za Kneževu palaču Nabava usluga Bagatelna nabava
13. Nabava RC.1.1.05-0117/USL10-prijevod publikacija na strane jezike Nabava usluga Bagatelna nabava
14. Nabava RC.1.1.05-0117/USL11-vanjska revizija Nabava usluga Bagatelna nabava
15. Nabava RC.1.1.05-0117/RAD1-za izgradnju Kneževe palače - novi postupak Nabava radova Otvoreni