ODJEL ZA HISPANISTIKU I IBERSKE STUDIJE/SVEUČILIŠTE U ZADRU

VELEPOSLANSTVO ŠPANJOLSKE U ZAGREBU 

KONCERTNI URED ZADAR

 predstavljaju:

 

CIKLUS ŠPANJOLSKOG FILMA

Koncertna dvorana/Kneževa palača 

5. 3. 2019. -  2. 4. 2019. 

Program:

5. 3. 2019.  u 20h - Luis Buñuel – Viridiana, 1961., engleski titlovi

12. 3. u 20h - Luis García Berlanga – Plácido,  1961., engleski titlovi

19. 3. 2019. u 20h  - Fernando Fernán Gómez – El Mundo Sigue, 1963., engleski titlovi

26. 3. 2019. u 20h - Juan Antonio Bardem – Muerte de un ciclista, 1955., bez titlova

2. 4. 2019. u 20h -  Fernando Trueba i Javier Mariscal – Chico y Rita, 2010., engleski titlovi


Ciklus španjolskog filma koji zajedno organiziraju Odjel za hispanistiku i iberske studije/Sveučilište u Zadru, Veleposlanstvo Španjolske u Zagrebu i Koncertni ured Zadar namijenjen je studentima i široj javnosti i predstavlja prvi javni ciklus španjolskog filma u Zadru. Kako na Sveučilištu u Zadru od 2018. godine samostalno djeluje Odjel za hispanistiku i iberske studije i kako na studijima koje izvodi Odjel gotovo 150 studenata studira španjolski jezik i književnost, činilo se sasvim razložno predstaviti i dio španjolske kulture kroz program pod nazivom Ciklus španjolskog filma. Cilj programa je kroz pet termina i pet filmova upoznati javnost s klasicima španjolske kinematografije poput Luisa Buñuela, Luisa Garcíe Berlange i Juana Antonia Bardema. Filmovi iz ciklusa se s iznimkom Viridiane rijetko nalaze na programima kinoteka, a riječ je o vrlo važnim naslovima, ne samo za španjolsku kulturu već i za vrednovanje španjolske kulture za vrijeme frankističkog režima. Kroz pet žanrova: dramu, melodramu, crnu komediju, psihološki film i animirani film, predstavljaju se i vodeće tendencije španjolskih autora/redatelja: neorealizam, novi val, nadrealizam, egzistencijalizam i magični realizam. Kako je riječ o filmovima koji posjeduju i povijesnu i estetsku važnost, a  ne samo komercijalnu i zabavnu, cilj Ciklusa je i upoznavanje i poučavanje publike putem filmskih klasika, što se u vremenu općeg konzumerizma čini neophodnim za očuvanje kulturne i umjetničke vrijednosti filma kao medija.
Ciklus je namijenjen i široj javnosti budući da svi filmovi osim Muerte de un ciclista imaju engleske titlove.