U srijedu, 15. studenog u Koncertnoj dvorani braće Bersa s početkom u 20 sati održat će se koncert Zagrebačkog gitarističkog kvarteta kojega čine Tomislav Vasilj, Krunoslav Pehar, Melita Ivković i Frane Verbanac.

Članovi ansambla su na poticaj Koncertnog ureda Zadar u sklopu njegovog projekta Bersijada obradili klavirska djela Blagoja Berse za četiri gitare.