Pozivamo Vas na likovne radionice uz izložbu „Bruno Milić- Zadar i umjetnik ili o umjetniku i gradu” koja je ostvarena u suradnji Državnog arhiva u Zadru, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Oris-Kuća arhitekture i obitelji Milić i Narodnog muzeja Zadar. Izložba se održava u Kneževoj palači.

Radionice se temelje na korištenju likovne tehnike zračni kist, dok su tematski povezane s izložbom. Podijeljene su u četiri teme:

  • Karakteristična arhitektura Zadra
  • Prostorni plan i mapiranje
  • Arhitektura 20.-og stoljeća
  • Slobodni izbor arhitekture

Tehnike izvođenja: zračni kist-airbrush, kistovi za doradu  u kombinaciji sa različitim crtaćim i slikarskim tehnikama povezanim uz pripremu i doradu .

Priprema dizajna i uzoraka za šablone izvodi se na papiru i plastičnoj foliji. Original djelo se izvodi na tekstilu: pamučni maco, žutica, svila. Za uzorke su već unaprijed pripremljene šablone koje se dorađuju ili se izrađuju nove.

O zračnom kistu: Airbrush je mali, vrlo precizan pištolj za nanošenje boje. Airbrush ili zračni kist djeluje tako da brzim potiskivanjem zraka kroz Venturijevu cijev uzrokuje vakum, a time i usisavanje boje iz spremnika. Zračni kist boju pomiješa sa zrakom i gura kroz vrlo fine mlaznice, koje ju raspršuju u vrlo fine kapljice. Zračni kist se može koristiti na svim površinama.

U razdoblju od izuma zračnog kista razvile su se različite tehnike uporabe ovog alata. Osnovni način korištenja zračnog kista omogućava dodir više boja bez jasnih rubova, jedna boja se polako ulijeva u drugu. Slike napravljene zračnim kistom daju osjećaj lebdenja nad podlogom i nema jasnih granica između boja.

Radionice su prilagođene učenicima u višim razredima osnovne škole (predmetna nastava, od petog do osmog razreda) i učenicima u srednjim školama.

Maksimalan broj sudionika po terminu je 10 učenika/ca (postoji mogućnost formiranja više grupa ukoliko je veći broj sudionika od predviđenog, prema dogovoru)

Radionice vodi Marija Šarić Ban, mentorica, dugogodišnja vanjska suradnica Narodnog muzeja Zadar i Franka Kotlar, asistentica pri izvedbi radionica. Mentorica je osmislila autorske, edukativne i stručne radionice na području dizajna tekstila i odjeće u sklopu Dizajnerskog studija Narodnog muzeja Zadar. Radionice će se provoditi kontinuirano prema planiranom izložbenom programu Narodnog muzeja Zadar.

Cijena sudjelovanja: posjet izložbi i sudjelovanje na radionicama – 20,00 kn po osobi, samo sudjelovanje na radionicama 15, 00 kn po osobi.

Radionice se održavaju u jutarnjem terminu od 9:00 h do 14:00 h prema dogovoru.

Trajanje radionica po terminu – 2 sata (120 minuta). Radionica se izvodi na tekstilu, a sav materijal za izvođenje osigurava Narodni muzej Zadar.

Prijave na e-mail adresu pedagog@nmz.hr ili na broj telefona 023/251-851. Prilikom prijave potrebno je ostaviti kontakt broj, odabrati temu radionica i naglasiti dob i broj sudionika.