Dragi naši, izdvojite trenutak za ispunjavanje ankete kako bi se istražile navike i potrebe galerijske publike u Hrvatskoj u okviru projekta Jačanje kapaciteta hrvatskih galerija za razvoj publike u okviru projekta Reli po galerijama. Anketa je nastavak dijaloga o razvoju publike, započetog na stručnoj konferenciji Izazovi galerija u razvoju publike, koju je organizirala Udruga za poticanje kreativnosti Atanor u partnerstvu s Istarskom kulturnom agencijom i Arheološkim muzejom Istre, uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Pule. 

Cilj ankete je identifikacija i segmentacija posjetitelja u galerijama, čiji će se rezultati i zaključci objaviti u digitalnoj publikaciji u studenom.

Anketa je dostupna na sljedećoj poveznici: https://www.surveymonkey.com/r/izazovigalerija