U ponedjeljak, 11. svibnja 2015. godine, održan je 1. gradilišni sastanak sudionika rekonstrukcije objekta Kneževe palače u prostorijama Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Po završetku prvog dijela sastanka, gradilišna koordinacija nastavljena je na lokaciji gradilišta - Kneževa palača, Poljana Šime Budinića bb, Zadar.