U utorak, 20. siječnja 2015. održan je prvi sastanak Nadzornog odbora projekta Kneževa palača.