U četvrtak, 16. srpnja 2015. godine, održan je 10. gradilišni sastanak sudionika rekonstrukcije objekta Kneževe palače u prostorijama Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Po završetku, gradilišna koordinacija nastavljena je na lokaciji gradilišta - Kneževa palača, Poljana Šime Budinića bb, Zadar.