U srijedu, 23. ožujka 2016. godine održan je 13. sastanak Projektnog tima projekta "Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače".