U srijedu, 20. svibnja 2015. godine, održan je 2. gradilišni sastanak sudionika rekonstrukcije objekta Kneževe palače u prostorijama Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Gradilišna koordinacija nastavljena je na lokaciji gradilišta - Kneževa palača, Poljana Šime Budinića bb, Zadar.