U četvrtak, 09. lipnja 2016. godine, održan je 2. sastanak za opremanje Kneževe palače, u prostorijama Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Nakon završetka prvog dijela sastanka, isti je nastavljen na lokaciji gradilišta - Kneževa palača, Poljana Šime Budinića br.3, Zadar.