U četvrtak, 12. svibnja 2016. godine, održan je 6. gradilišni sastanak sudionika rekonstrukcije objekta Kneževe palače u prostorijama Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Nakon završetka prvog dijela sastanka, gradilišna koordinacija nastavljena je na lokaciji gradilišta - Kneževa palača, Poljana Šime Budinića br.3, Zadar.