U srijedu, 15. travnja 2015. održan je 6. sastanak Projektnog tima projekta "Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače".