U petak,17. srpnja 2015. godine održan je osmi sastanak Projektnog tima projekta "Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače".