U petak,21. kolovoza 2015. godine održan je deveti sastanak Projektnog tima projekta "Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače".