U petak, 4. rujna 2015. godine, održan je 17. gradilišni sastanak sudionika rekonstrukcije objekta Kneževe palače u prostorijama Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Po završetku, gradilišna koordinacija nastavljena je na lokaciji gradilišta.