U organizaciji Narodnog muzeja Zadar u ponedjeljak, 25. studenog 2019. u Multimedijalnoj dvorani Kneževe palače održano je predavanja pod nazivom „Dizajn i demokracija“  prof.dr.sc. Feđe Vukića. Predavanje na temu vizualnih komunikacija i dizajna kao moćnog alata za prenošenje ideja i socijalnih vrijednosti u korelaciji je s međunarodnom izložbom plakata „Tolerancija“ postavljenom u dvoranama prizemlja Kneževe palače od 21. studenog do 12. prosinca 2019.