Na samostalnoj izložbi umjetnika Ervina Kadića pod nazivom Tamna materija / Reljefna masa, čije otvorenje se održalo u Kneževoj palači u petak, 4. lipnja 2021. predstavljen je ciklus umjetničkih radova nastalih na temelju kombiniranja elemenata monokromatskog slikarstva, op arta i geometrijske apstrakcije. Imajući u vidu autorov nekonvencionalni pristup; layout modeliran tako da podredi cijeli galerijski prostor radovima, a ne komociji publike, te uzimajući u obzir audio komponentu prezentacije  (čiji sound design potpisuje Adi Dizdarević)  — ova izložba sadržajno i konceptualno predstavlja otklon od trenutno dominantnih arhaičnih pristupa (percepciji, konzumaciji i artikulaciji) umjetnosti.

Prisutnima obratili su se ravnateljica Narodnog muzeja Zadar Renata Peroš, kustos Gradske galerije Bihać Adnan Dupanović, a izložbu je otvorila ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Dom na žalu Općine Preko Marina Marcelić.

Izložba ostaje otvorena do 22. lipnja.