Na samostalnoj izložbi umjetnika Ervina Kadića pod nazivom Tamna materija / Reljefna masa, čije otvorenje će se održati u Kneževoj palači u petak, 4. lipnja 2021. s početkom u 11 sati, predstavit će se ciklus umjetničkih radova nastalih na temelju kombiniranja elemenata monokromatskog slikarstva, op arta i geometrijske apstrakcije. Imajući u vidu autorov nekonvencionalni pristup; layout modeliran tako da podredi cijeli galerijski prostor radovima, a ne komociji publike, te uzimajući u obzir audio komponentu prezentacije  (čiji sound design potpisuje Adi Dizdarević)  — ova izložba sadržajno i konceptualno predstavlja otklon od trenutno dominantnih arhaičnih pristupa (percepciji, konzumaciji i artikulaciji) umjetnosti.

Izložba ostaje otvorena do 22. lipnja 2021.