Pozivamo interdisciplinarne timove da prijave interes za sudjelovanje u natječaju kao pozvani natjecatelji.

Rok za iskazivanje interesa za sudjelovanje je 27.06.2016.godine do 12:00 sati.

Grad Zadar raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi dvostupanjski Natječaj za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava Kneževe palače u Zadru

Natječaj se provodi u skladu sa standardima HDD-a te načelima javne nabave, glavom II. Zakona o javnoj nabavi i ostalim njegovim odredbama koje se primjenjuju na natječaj.

Procijenjena vrijednost nabave: iznosi 240.400,00 kn bez PDV-a.

Evidencijski broj nabave: MN 6/16

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Natječaj započinje objavom na Elektroničkom oglasniku javne nabave gdje zainteresirani trebaju preuzeti natječajnu dokumentaciju potrebnu za prijavu interesa.

Na temelju pristiglih prijava interesa, Ocjenjivački sud odabrat će 5 pozvanih timova koji će raditi na projektnom zadatku uz obeštećenje. Dva tima će za rad na Natječaju primiti obeštećenja, a tri tima primit će nagrade.


Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje objavljen je i na internetskim stranicama:


Postavljanje pitanja

Zainteresirani za sudjelovanje u natječaju mogu slati svoja pitanja na adresu natjecaji@dizajn.hr.