U četvrtak, 19. studenog 2020. godine s početkom u 11 sati u Edukativnoj dvorani Kneževe palače održano je  predavanje Ante Mihića: Može, ljubav!

Srce ima svoje pameti, koje ne poznaju pamet. (Blaise Pascal)

Istinski volimo samo one koje volimo čak i u njihovoj nemoći i njihovoj bijedi. 

Prava ljubav je nijema, a lažna brbljava.

Idealna ljepota za žapca je - žaba. (Voltaire)