U srijedu 20. studenog s početkom u 19 sati, povodom Dana grada Zadra i blagdana sv. Krševana predstavljena je knjiga „Stožina“ autora Ante Nadomira Tadića Šutre u edukativnoj dvorani Kneževe palače. Uz autora, knjigu je predstavio prof. Goran Mrnjavac. U glazbenom dijelu programa nastupili su Ivica Sikirić Ićo i klapa Bibinje.

O autoru:

Ante Nadomir Tadić Šutra rođen je u Otoku na Cetini, zaseok Ovrlja, na blagdan Svetoga Roka, 16. kolovoza 1963. Od 5. kolovoza 1995. živi i djeluje u hrvatskom kraljevskom gradu Kninu. Piše pjesme i prozu. Umirovljeni je časnik Hrvatske vojske. Diplomirao je na Sveučilištu u Zadru, na Odjelu za informatologiju i komunikologiju. Profesor je komunikoloških predmeta. Izabran je u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana komunikologije.

Objavljivao je poeziju i prozu u dnevnim novinama, tjednicima i periodičnim publikacijama, nastupao na programima radija i televizije u domovini i dijaspori.