U četvrtak, 03.03.2016. s početkom u 14.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra održano je javno otvaranje ponuda u postupku nabave „Nabava opreme za Kneževu palaču“

Na natječaj je pristigla jedna ponuda, i to elektroničkim putem obzirom da se radi o postupku javne nabave velike vrijednosti. Zaprimljena ponuda je ponuda tvrtke ING-GRAD d.o.o. iz Zagreba na iznos od 11.698.510,24 kuna bez PDV-a.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja, u narednim će danima pregledati i ocijeniti pristiglu ponudu, kako bi se utvrdilo da li ista zadovoljava sve uvjete tražene dokumentacijom za nadmetanje.