U utorak, 23.2.2016. s početkom u 10.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra održano je javno otvaranje ponuda u postupku nabave „Radovi na rekonstrukciji objekta Kneževe palače u Zadru“

Ukupno su pristigle četiri ponude, od kojih je jedna stigla elektroničkim putem. Ponuda tvrtke Kolektor Koling iz Ljubljane, pristigla elektroničkim putem, bila je najnižeg iznosa od 19.214.227,75kuna bez PDV-a. Pristigle su i ponuda tvrtke ING-GRAD d.o.o. na iznos 26.357.993,12

Ovlašteni predstavnici Naručitelja, u narednim će danima pregledati i ocijeniti sve pristigle ponude, kako bi se utvrdilo koje od pristiglih ponuda zadovoljavaju sve uvjete tražene dokumentacijom za nadmetanje.

U postupku pregleda i ocjene ponuda, izvršit će se rangiranje svih ponuda koje tijekom postupka budu ocjenjene valjanim, odnosno sve one koje zadovoljavaju sve propisano dokumentacijom za nadmetanje. Sukladno tome, valjana ponuda s najnižom cijenom bit će odabrana, a sve prema propisanom kriteriju najniže cijene.


Objave medija:

www.057info.hr

www.zadarskilist.hr

www.narodni-list.hr

www.zadarski.hr

Galerija slika