Pedagoška služba Narodnog muzeja Zadar predstavlja program ART terapije pod nazivom „Upoznavanje muzeja-istraživanje (vlastitog identiteta).“

Grupe će se sastajati jednom tjedno (srijedom ili četvrtkom) u edukativnoj dvorani Kneževe palače s početkom u 19 do 20:30 sati.

Voditelji susreta: Nataša Končurat i Barbara Ivković Cikač, specijalizantice art terapije, Poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.

Koordinatori programa, radionica za NMZ: muzejska pedagoginja Antonia Frka i kustosica Marija Šarić-Ban

Stručni savjetnik : kustosica Marija Šarić Ban

Broj sudionika je ograničen.  Program je besplatan i uključuje besplatno razgledavanje i posjet Kneževoj palači.

Prijave:  023/627-764 ili  091/315 – 4525.


Link za obrazac Art terapija  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZihosSRujJQc48HoFkkkZo0Ctlg7mt1WcG6Pg97L6Je4nQA/viewform