Pozivamo Vas na radionice u sklopu projekta „Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače“, namijenjene djelatnicima u kulturnom sektoru, djelatnicima u turizmu, javnoj upravi i ostalim uredima u čijoj su ingerenciji kulturni resursi i njihov razvoj, sa sljedećim temama:

  • ULOGA MUZEJA U STVARANJU KULTURNE DESTINACIJE
  • UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM
  • ŠTO KORISNICI MISLE O NAMA?

Vrijeme održavanja: petak, 13. svibnja 2016. s početkom u 10.00 sati (predviđeno trajanje do 14.00 sati)

Mjesto održavanja: Dvorana Rektorata Sveučilišta u Zadru, Ul. Mihovila Pavlinovića bb, Zadar (dvorana PDS-a)

Voditelji: doc. dr. sc. Božena Krce Miočić i Martina Matešić, mag. oec.


Radionice se organiziraju kao dio aktivnosti unutar elementa „Jačanje kapaciteta za upravljanje kulturno turističkom destinacijom“ čija je osnovna uloga podići stupanj znanja i vještina potrebnih za razvoj kvalitetnih kulturnih turističkih proizvoda i unaprjeđenje kulturno turističke ponude grada.

Vaša mišljenja i stavovi tijekom radionica o dosadašnjoj ulozi Kneževe palače u društvenom i kulturnom životu grada Zadra, te o planiranom prostornom i programskom konceptu korištenja palače u budućnosti, jedan su od temelja za dodavanje vrijednosti ovom značajnom kulturno povijesnom spomeniku, te garancija uspjeha ovog projekta koji će zasigurno značiti kvalitativni iskorak u razvoju turizma i kompetitivnosti Zadra u segmentu kulturnog turizma.

** Sudjelovanje na radionicama je besplatno.

Molimo Vas za potvrdu Vašeg sudjelovanja do srijede, 11. svibnja 2016. godine do 16.00 sati, na sljedeću e-mail adresu: lorenaperos@gmail.com. Sve dodatne informacije moguće je, osim na navedenoj e-mail adresi, dobiti i na tel. 023/ 208-008.

S radošću vas očekujemo na radionici!

Projektni tim Kneževe palače