31. prosinca 2020. (Stara godina) - od 9-12h

1. siječnja 2021.(Nova godina)  - zatvoreno 

2. siječnja 2021. (subota)  - zatvoreno