Na Poljani Šime Budinića, na prostoru ispred Kneževe palače svečano je obilježen početak radova na uređenju palače. Radovi počinju u sklopu provedbe projekta "Obnova i turistička valorizacija kulturno-povijesnog kompleksa Kneževe palače". Cilj ovog projekta je stvaranje novog i prepoznatljivog integriranog kulturno-turističkog proizvoda koji će dugoročno riješiti kulturne potrebe grada i županije.

Okupljenima se obratio rektor Ante Uglešić, naglasivši kako će palača biti mjesto okupljanja ne samo Zadrana, već i nezaobilazno mjesto za sve goste Zadra.

U ime Ministarstva kulture, ravnatelj konzervatorskog odjela u Zadru Igor Miletić istaknuo je dugotrajno i pomno planiranje svih sudionika projekta, kako bi se u gradu dobila jedna dodana vrijednost, jedan izuzetno vrijedan muzejski prostor. Konsolidira se ova građevina ranjena u domovinskom ratu, kako bi se mogla predati građanima na korištenje, a ona je i veliki potencijal u funkciji turizma. Svi možemo biti ponosni na ono što imamo u svom gradu.

Pomoćnik ministra regionalnog razvoja i EU fondova Venko Ćurlin čestitao je na izuzetno dobroj pripremi projekta za natječaj za EU fondove, jer je među 150 prijavljenih projekata, ovaj jedan od 15 kojima je odobreno sufinanciranje.

I, naposlijetku, gradonačelnik Božidar Kalmeta se prisjetio: Mislim da nije bilo Zadrana koji nije ovdje dolazio, bilo u gradsku knjižnicu, bilo u Gradsku glazbu ili u pjevačko društvo Zoranić, ili barem slušao Radio Zadar koji je bio smješten u ovom prostoru. Međutim, onda je, 1991. ova palača gotovo sravnjena sa zemljom. Ali zahvaljujući svim onima kojima su vrijedno radili svih ovih godina nakon rata, inženjeri, arhitekti i konzervatori, danas je palača građevinski stabilna. Sretni smo što je EU odobrila sredstva za uređenje i što ćemo se za dogodine ponovo moći okupiti i otvoriti dovršenu i uređenu Kneževu palaču u funkciji građana.

Uz Grad Zadar, partneri u projektu su Zadra Nova, Narodni muzej, Sveučilište u Zadru i Turistička zajednica Grada Zadra. Za provedbu ovog projekta osigurano je 37.799.651 kuna uz 95% sufinanciranja iz sredstava EU. Predviđeno trajanje radova je 24 mjeseca.