U ponedjeljak 03. studenog 2015., u Kneževoj palači održana je konferencija povodom početka provedbe projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače”.

Koordinator projekta je Grad Zadar, a partneri su Narodni muzej Zadar, Turistička zajednica grada Zadra, Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRAnova, te Sveučilište u Zadru. Na konferenciji su se predstavile sve projektne aktivnosti i potpisao partnerski sporazum.

"Kneževu palaču povijest je zabilježila još u 13. stoljedu. Prvi je put preuređena u 16., a još jednom u 19. stoljedu. Dugi je niz godina bila važan čimbenik u kulturnome životu Zadra kroz višenamjenske funkcije – Gradske knjižnice, Glazbeno-baletne škole i koncertne dvorane. U Domovinskom ratu pogođena je neprijateljskim granatama velikog kalibra koje su je ozbiljno oštetile i narušile joj statiku. Prva zahtjevna faza poratne obnove počela je 1999. godine. 2011. uz pomod Grada Zadra i zadarskog Konzervatorskog odjela, Narodni muzej pokrenuo je akciju privremenog osposobljavanja nekoliko dvorana u izložbene svrhe. Došlo je vrijeme da Kneževu palaču obnovimo i četvrti povijesni put. Kroz projekt “Obnove i turističke valorizacije kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače”, bespovratnih 37.799.651,00 kuna milijuna kuna za tu je namjenu osigurano iz strukturnih fondova Europske unije. Od 144 kandidirana projekata, zadarski je među 15 odabranih! Čeka nas golem posao u iznimno kratkim rokovima. Neka Kneževa palača, potkraj 2016. godine zasja u punome sjaju na ponos svima nama!" - istaknuo je gradonačelnik Božidar Kalmeta govoredi o projektu.

Provedba ovog projekta, odobrenog za financiranje na natječaju za razvoj poslovne infrastrukture, iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.—2013., započela je 02. listopada 2014. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.799.651,00 kuna, uz 95% sufinanciranja, a projekt de se provoditi 24 mjeseca.

Projekt ima za cilj stvaranje prepoznatljivosti novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače. Projekt rješava dugoročne potrebe grada, županije, te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, inovativan i atraktivan način, čime se podiže konkurentnost novog kulturno turističkog proizvoda, a što je direktan poticaj poduzetništvu čije usluge predstavljaju nastavak sveukupne turističke ponude grada. Rekonstrukcijom Kneževe palače ovaj dio Zadra postat de novi društveni, kulturni i turistički centar grada.

Projekt obnove Kneževe palače od velikog je značaja za Grad Zadar bududi da se radi o prvim bespovratnim sredstvima za infrastrukturne zahvate iz strukturnih fondova u Hrvatskoj. Osim za infrastrukturne zahvate i obnovu Kneževe palače sredstva de se iskoristiti i za jačanje kapaciteta za upravljanje Kneževom palačom, međunarodnu ljetnu školu, izradu marketing plana, te kompletnog vizualnog identiteta Kneževe palače. Tijekom 24 mjeseca trajanja provedbe projektom de koordinirati nositelj Grad Zadar.

Zadar, 05. studenog 2014.

Konferencija povodom početka provedbe projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače”