U utorak, 23. veljače 2016. godine, s početkom u 10.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra održava se javno otvaranje ponuda u postupku nabave „Radovi na rekonstrukcija objekta Kneževe palače u Zadru“. Postupak se provodi kako bi se odabrao novi izvođač radova koji će nastaviti s izvođenjem radova na Kneževoj palači za koje su osigurana bespovratna sredstva iz EU fondova u sklopu projekta „Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače“.

Dokumentacija za nadmetanje javno je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave u ponedjeljak, 25. siječnja 2016. godine te su svi zainteresirani ponuditelji istu mogli besplatno preuzeti i pregledati. Ponuditelji su za kvalitetnu pripremu svojih ponuda imali na raspolaganju ukupno 29 dana.

Po završetku javnog otvaranja ponuda bit će poznati svi ponuditelji koji su predali svoje ponude, a ujedno će se i utvrditi ponuditelj čija ponuda ima najnižu cijenu. No, odabrani ponuditelj, odnosno budući izvođač radova, bit će poznat tek po izvršenju postupka pregleda i ocjene ponuda.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja, u narednim će danima pregledati i ocijeniti sve pristigle ponude, kako bi se utvrdilo koje od pristiglih ponuda zadovoljavaju sve uvjete tražene dokumentacijom za nadmetanje.

U postupku pregleda i ocjene ponuda, izvršit će se rangiranje svih ponuda koje tijekom postupka budu ocjenjene valjanim, odnosno sve one koje zadovoljavaju sve propisano dokumentacijom za nadmetanje. Sukladno tome, valjana ponuda s najnižom cijenom bit će odabrana, a sve prema propisanom kriteriju najniže cijene.


Objave medija:

Link