Arhiva

15.04.2015.

Održan 2. sastanak Nadzornog odbora

​U srijedu, 15. travnja 2015., održan je drugi sastanak Nadzornog odbora projekta "Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače". ​

25.03.2015.

Održan 5. sastanak projektnog tima

​U srijedu, 25. ožujka 2015. godine održan je peti sastanak Projektnog tima Kneževe palače.​

11.03.2015.

Usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji i opremanjem objekta Kneževe palače

Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti.

28.01.2015.

Održan 4. sastanak Projektnog tima

​U srijedu, 28. siječnja 2015. godine održan je četvrti sastanak Projektnog tima Kneževe palače.​