Arhiva

20.05.2015.

Usluge izrade promidžbenih materijala za Kneževu palaču

Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti.

11.05.2015.

Održan 1. redovni gradilišni sastanak sudionika u gradnji

Održan 1. gradilišni sastanak sudionika rekonstrukcije objekta Kneževe palače.

15.04.2015.

Održan 6. sastanak Projektnog tima

​U srijedu, 15. travnja 2015. održan je 6. sastanak Projektnog tima projekta "Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače". ​

15.04.2015.

Održan 2. sastanak Nadzornog odbora

​U srijedu, 15. travnja 2015., održan je drugi sastanak Nadzornog odbora projekta "Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače". ​