Arhiva

23.03.2016.

Održan 13. redovni sastanak Projektnog tima

​U srijedu, 23. ožujka 2016. godine održan je 13. sastanak Projektnog tima projekta "Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače". ​

Potpisan ugovor s novim izvođačem radova

18.03.2016.

Potpisan ugovor s novim izvođačem radova

U ​petak, 18. ožujka 2016. godine, potpisan je Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta Kneževe palače u Zadru s novim Izvođačem radova.

11.03.2016.

Odabran dobavljač opreme za Kneževu palaču

Objavljena Odluka o odabiru dobavljača opreme u otvorenom postupku javne nabave "Nabava opreme za Kneževu palaču".

03.03.2016.

Pristigla 1 ponuda za opremanje Kneževe palače

U četvrtak, 03.03.2016. s početkom u 14.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra održano je javno otvaranje ponuda u postupku nabave „Nabava opreme za Kneževu palaču“.