Tijekom druge polovice 20. stoljeća pa do Domovinskog rata Kneževa je palača svojim višestrukim funkcijama oplemenjivala kulturni život grada kao Gradska knjižnica, Glazbena i baletna škola, dom pjevačkog društva Petar Zoranić itd. U Kneževoj palači bio je smješten i Radio Zadar. U koncertnoj dvorani Kneževe palače odvijala su se brojna kulturna i društvena događanja.