Glavna prostorija Kneževe palače je velika dvorana koja se u vrijeme kad je palača imala namjesničku funkciju nazivala Vijećnicom jer je tu zasjedalo gradsko vijeće. Središnja dvorana palače dobivala je kroz stoljeća različite funkcije, pa je tako služila u 16. stoljeću kao sudska dvorana, u 18. st. kao gradsko kazalište, u 19. st. kao dvorana za igru i zabavu i u 20. st. kao koncertna dvorana. Kako je mijenjala funkcije i palača je dobivala i različite nazive, pa se kroz povijest zvala općinska, sudska, guvernerska, vladina, namjesnička palača i Dom kulture.

Velika dvorana palače spominje se još u dokumentima iz 14. i 15. stoljeća koji govore o sjednicama u palači, ali i o njezinim popravcima. U dokumentima iz 1352. god. prvi put se spominje da se vijeće zadarske komune sastalo u dvorani Kneževe palače (sala comitatis).

Nakon drugog svjetskog rata, kada Kneževa palača postaje Dom kulture, koncertna dvorana je središte glazbenog života u gradu, te mjesto različitih kulturnih i društvenih događanja sve do kompletnog razaranja za vrijeme Domovinskog rata.

Od rujna 2012. Koncertna dvorana osposobljena je za izložbene svrhe kao i susjedna mala dvorana i hodnik na katu palače.

U Koncertnoj dvorani Kneževe palače Grad Zadar i projektni partneri održali su 03. listopada 2014. godine početnu konferenciju povodom početka provedbe projekta "Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače".

Brojne su bile inicijative kroz povijest za obnovu Koncertne dvorane, jer od njezine devastacije u Domovinskom ratu pa sve do današnjih dana grad Zadar nije imao prostor primjeren za održavanje koncerata i drugih kulturnih događanja.